watermark logo

Amener Rasulu - KURAN.gen.tr

1 Views
osmanlitube
osmanlitube
19 May 2020

http://www.facebook.com/KURAN.gen.tr
KURAN.VİDEOLARI.için.lütfen.tıklayın
http://www.YOUTUBE.com/KURANgentr

Bismillahirrahmanirrahim
285.
* Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun
* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih
* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih
* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr

286.
* La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha
* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet

* RABBENA la tüahızna in nesına ev ahta'na
* RABBENA ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina
* RABBENA ve la tühammilna ma la takate lena bih

* VA'FÜ ANNA * VAĞFİR LENA * VERHAMNA

ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin.

-----------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla...

285.
Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de.
Hepsi; Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır.
Allah'ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız.

Şöyle demişlerdi:
"Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır."

286.
Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz.

Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir.

EY RABBİMİZ ! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme.
EY RABBİMİZ ! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
EY RABBİMİZ ! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme.

AFFET BİZİ, BAĞIŞLA BİZİ, ACI BİZE. Sen bizim Mevlâ'mızsın.

Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize !
...
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=4&sid=2

( Bakara suresi 285-286 ayetleridir)

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments